Imádságok

„Fodorné Kövics Beáta tollából 2017-19 között Isten áldásával és végtelen szeretetével segítse és gazdagítsa életedet végtelen hittel, reménnyel, jósággal, kedvességgel és lelki békességgel.”

Bőség bevonzását segítő ima

Az elégedettség és az elfogadás a legnagyobb kincs,
hogyha ez hiányzik – semmi sincs.
Lehet szép palotám, lehet drágakövem,
ha elégedettség nincs a szívemben.
Az elégedetlen szív mindig többre vágyik,
a meglévő kincseit nem értékeli – lehet az bármi.
Ha képes vagy elfogadni a jelen helyzeted,
úgy tudja szíved magához vonzani a földi kincseket.
Elfogadás nélkül nem áramlik semmi,
vágyik a szív, de kiüresedik.
Fogadd el életed, fogadd el helyzeted
és meglátod megleled az igaz kincseket.
Igaz kincsünk, mennyei örökségünk – szeretetünk,
igaz hitünk és soha nem múló reményünk.
A legnagyobb értékünk, ahogyan szeretünk,
ha ebben növekszünk, meglesz a bőségünk.
Egészség és lelki béke igen ritka már a földi létben.
Legyél elégedett az egészségeddel,
legyél elfogadó és lelki békét lelsz.
Amint megérzed a lelki béke erejét,
megnyílik a szíved, hogy elfogadó légy.
Fogadd el önmagadat, éppen ilyennek,amilyennek Mennyei Atyánk megteremtett.
Fogadd el a szeretetet és a végtelen bőséget,rajtad múlik mindez, a Te felelősséged.
Igaz hittel, szeretettel, felelősséggel élni,
Hálát érez a szíved és örömmel megköszöni.

Szeretettel: Beustól 2017.08.24.

Elysium Építése

„Szeretet építi e házat,
Isten szolgálatra,
Kereső vándoroknak
Menedéke, otthona.

A kereső szív megtalálja,
Isteni lényét feltárja.
Feltárul előtte az élet értelme,
Mi végre van a földi küldetése.

Otthont nyújt e hely,
Végtelen szeretetet,
Ahol a kereső vándor szíve
Békét, nyugalmat lelhet.

Szívedbe béke és szeretet áramlik,
Élvezd a nyugalmat, amit meglelt a szív.
Feltárul előtted életed értelme,
Kereső szíved szolgálatra lelhet.

Szolgálhatod a szeretetet és békét,
Amit megtalálhat minden kereső szív.
Megtalálod, feltárod életfeladatod,
Amit isteni terved tartalmazott.

Isteni terveddel összehangolódva,
Megvalósíthatod önmagadat, életfeladatodat.
Megvalósul életedben a Szent Akarat,
Ami csodálatos beteljesülése a földi vándorútnak.

Szent Akarat és szabad akarat összekapcsolódása
Boldogságot, szeretetet, békét teremt a világban.
Szeretet és béke áramlik a szívbe,
Szeretet és béke körüléri a Földet.

Szeretet építi e házat,
Istené a hála,
Aki békét, szeretetet teremt
Mindenki otthonába.”

2018.12.26.

Édesanya fohásza

Édes Drága Jó Istenem, szépen kérlek
Gyógyítsd meg a gyermekemet.
Öleld körbe szeretettel, óvó-védő isteni fényeddel.
Hiszem és tudom, hogyha te vigyázod,
baj nem érheti ezen a világon.
Minden, amit Ő megtapasztal,
a legfőbb javát szolgálja majd.
Segíts engem édesanyját, hogy bátran, hittel telve, feltétel nélküli szeretettel tereljem útján.
Mindig tudjam és érezzem, hol van a határ közte és köztem.
Hiszem és tudom, hogy tanítod már a felelősség vállalását.
Add, hogy én is megtanuljam, így gyermekem is könnyen tudja,
Hogy saját felelősségünket vállalva élhetünk a mai világban boldogan .
Hálás szívvel köszönöm meg, mindennapi leckéinket.
Köszönöm, hogy tanulhatok, szeretettel változhatok.
Köszönöm, hogy növelsz engem, elfogadó szeretetben.
Elfogadom gyermekemet, olyannak, amilyennek teremtetted.
Engedem őt azzá válni, amivé kell – legyen az bármi.
Segítem az útján járni, így tudom csak meghálálni
mindazt a csodát, mennyi kincset, amivel Atyám ők hozzád vezettek:
Növelték a hitemet, megleltem a békémet, egyensúlyban létezhetek
Szolgálhatok szeretettel – itt ebben a földi létben.
Hálával köszönöm meg nap, mint nap azt,
Hogy tapasztalva tanulhatok gyermekeim által.
Tanulhatom veled a hitet és szeretetet, örömmel élvezhetem a gyermeki – mennyei kincseimet.
Köszönöm angyalkám, hogy engem választottál, hogy én lehetek itt a földön a Te édesanyád.
Ha megtanulom és megbecsülöm mindazt, mi előttem áll,
Boldogan létezhetek életeken át.

Gyógyító, segítők útján

Édes Drága Földi Angyal, indulj el nagy bátorsággal.
Atyád szólít, itt az idő, hogy megláthasd, ki is Ő.
Ő az Úr, aki mindig szeret, megerősíti a hitedet.
Szeretete terel a fény utadon, szólít: bátran menj be a szűk kapunk.
A szűk kapu nyílik, remeg a láb,
de a szíved érzi, ez a helyes irány.
Ez az út a szeretet útja,
Vedd át Atyánktól mennyei ajándékaidat.
Azután minden ajándékod használnod kell hamar,
Sok a nehézség, ami sokszor zavar.
Teremtsél békét, szolgálj tiszta hittel,
Árad a szeretet, mely gyógyítja szíved.
Meggyógyul a szíveden az összes sebed,
ezután gyógyíthatod majd az embereket.
Szíved a kapuval együtt hatalmasra nyílik,
Megerősödik hited, mi az Úrban bízik.
Hálásan köszönöm Uram a bizalmad,
Elhiszem, méltó vagyok erre a csodás feladatra.

Pánik és félelmek elleni imádság

Édes Drága Jó Istenem , szépen kérlek
Vedd el tőlem félelmeimet és mindazt, ami akadályozza hitem.
Segíts Nekem bátran élni, örömmel és hittel cselekedni.
Hittel telve, szeretettel átjár engem a gyógyító szeretet.
Isteni szeretet járja át sejtjeim,
Hiszem, tudom és érzem, így gyógyul a szív.
Meggyógyul a szívem, istenem lakhelye
Megnyugvás és béke költözik létembe.

Útkereső imádság

Édes Drága Jó Istenem, leborulok én előtted.
Leborulva, imádkozva kérlek, mutass utat Énnékem.
Taníts meg, hogy hogyan, miként kérjek,
és mindazt, amit kérve kérek,
el tudja fogadni a szívem.
Segíts nekem földi Angyalodnak, merre is van útja az én boldogságomnak.
Hol lelek békét és megnyugvást, harmóniát,
Ahol örömmel, mosolyogva nézhetek fel Terád.
Segíts Nekem tisztán látnom, hogyan éljem a világom.
Hogyan éljek alázattal, földön túli vágyaimmal?
Hogyan használjam mindazt, amit utamra ajándékul hoztam.
Segíts lebontani minden blokkot és akadályt,
mely földi küldetésem, angyali szolgálatom útjába áll.
Fedd fel bennem Ó Uram a fényt, ami ott ragyog szívem rejtekén.
Add, hogy ez a fény egyre jobban és jobban lobogjon, sugározzon, úgy ragyogjon.
Tölts fel kérlek szeretettel, hogy az ragyogja be a lényem.
Úgy lobogjon, úgy ragyogjon, hogy ebből a világon mindenkinek jusson.
Segíts ebben kérlek Atyám, Drága Jézus és Szűzanyám.
Gyertek körém angyalkák, segítsetek egész életemen át.
Hálás szívvel köszönettel, köszönöm a jelenléteteket, felém áradó tiszta szereteteteket.
Mindörökké Ámen

Fénymunkások fohásza

Ragyogjál Drága Angyal, Sugározd a fényedet,
hidd és tudd, hogy a világnak Terád van nagy szüksége.
Nyisd ki hát a szívedet, minden egyes reggelen,
hadd áradjon a szeretet, míg körüléri Földünket.
Így lesz béke és szeretet az emberek szívébe,
ha megérinti őket is az igaz, tiszta szeretet.
A benned lévő megértés, jóság és a türelem
Példaként szolgál mindenkinek, akit megérintesz fényeddel.
Ezért kell, hogy napról napra növeljed a hitedet,
hogy soha nem múló szeretettel
vedd körbe önmagadat, isteni lényedet.
Így tudsz mindig növekedni, erősödni hitedben és reményben
így lesz erős sugárzó fényed, gyógyító isteni szereteted.
A gyógyító szeretettel meggyógyítod önmagad,
azután a családodat, és mindenkit, aki a fény utadban van.
Hadd tudják meg az emberek, milyen csodás a szeretet,
milyen erő rejlik benne, ami meggyógyítja a betegeket.
A szeretetnek ereje megnyitja a szívünket,
megbocsátunk egymásnak és önmagunknak,
ha van bennünk elég szeretet.
Utat nyit a kapcsolatban, ha feltölti a szeretet, így tud béke lenni a haragosok szívében.
Elegendő szeretet, érezteti a bőséget, hogy mindenünk megvan már, ha van bennünk szeretet.
Ezt a csodás érzést senki el nem veheti, megszűnik a félelem és a ragaszkodás is.
Elmúlik az aggodalom, bú, bánat és gond egy dolgod van már csak, fenntartani az áramlatot.
Áramlását a szeretetnek és bőségnek, ami úgy érzi jól magát, ha megnyitja a szíveket
és áramolhat szívtől szívbe most és mindörökre.
Így élsz Te hű szolgálatban, csodaként a világban,
Örömére önmagadnak és a mennyei Atyánknak.
Ez az öröm éltessen és áradjon a szívedbe
így vonzod magadhoz isten áldásait és adod tovább szeretettel.
Amit kiadsz az jön vissza, sokszorosan meglátod,
így tehetjük sokkal jobbá ezt a földi világot.

Ima útmutatásért

Édes Drága Jó Istenem – szépen kérlek
Mutass utat itt most Nékem.
Mutasd meg, hogy merre az út,
Ahol az én szívem a legjobban boldogul.
Mutasd hol a boldogságom,
mire a szívem már régen vágyott.
Küldj elém fényt és tiszta szeretetet,
hogy az úton el ne tévedhessek.
Legyen iránytűm most a szívem,
Amit tudom Atyám Te vezérelsz.
Küldjön szívem jelzéseket,
amit várok, mert figyelmes leszek.
Hálásan köszönöm szereteted, jelenléted,
Élvezem a földi létet.
Isten engem úgy segéljen
Mindörökké Ámen

Karácsony előtti ünnepi fohász, vers

Az ünnepre teljes díszbe öltöztettem szívemet,
feltöltöttem szeretettel, békességgel, boldogsággal, egészséggel és örömmel.
A szívemből a szeretetet és békességet árasztom,
hiszen ez a legfontosabb, legcsodásabb földi feladatom.
A szívemben végtelen már a hitem,
beköltözött a Jó Isten.
A szívem ünnepi öltözete most már soha nem szűnik meg.
Az isteni végtelen tiszta szeretet segíti az életem,
Segít nekem, hogy szerethessek,
ha szükségem van rá – békét teremt.
Örömöm élteti az egészségemet,
a szeretet ereje meggyógyít minden betegséget.
Boldogságom a hittel és Istennel teljes,
így tudok létezni a tiszta szeretetben.
Elfogadom, amit kapok, szeretettel és örömmel továbbadom.
Áramlik bennem a szeretet és hiszem, érzem,
Hogy minden területen a legfőbb JÓ jön el.
Elengedem a múltamat teljesen,
engedem, hogy karácsony ünnepén újjászülessek.
Újjászületik bennem az élet,
teljes örömben, boldogan élek.
Hálásan köszönöm Drága Jó Istenem,
hogy a méltó társammal boldogan élhetek.
Hálásan köszönöm a végtelen szeretetet,
amely örömet, egészséget és békét teremt.
Hálásan köszönöm önmagamnak,
hogy követem az utamat, amit fentről mutatnak.
Igyekszem ellátni legfőbb feladatom,
szeretetet és békét sugározni a világon.

Óévet búcsúztatván szálljon áldás e házra

„Óévet búcsúztatván szálljon áldás e házra,
tisztuljon ki minden, mi a boldogság akadálya.
Maradjon a múltban minden fájdalom, kínlódás,
gyötrődés, félelem, bánat és aggodalom,
hogy az újévben beáramoljon minden, mire vágytok.
Áldás van e házon,
Újévre teljesüljön minden szívbéli kívánságod.
Isten áldása mutatja az utat,
ami a boldogság, szeretet, egészség és bőség útja.
Vágyjad ezért mindig az isteni szeretetet,
ami bőséges áldással telíti meg létedet.
Isten áldása feltölt tiszta reménnyel,
hogy reményteljes szívvel lépj az új esztendőbe.
A reményteli szív magához vonzza és
megteremt mindent, ami a boldogság forrása.
Isten áldása táplálja a tiszta szeretetet,
aminek áramlása boldogságot teremt.
Álljon helyre és tökéletesedjen az
igazi értékrend, ami az életben csodákat teremt.
A helyes értékrend első helye az igaz, tiszta szeretet,
ami majd megteremt és megvalósít mindet az életben.
Szeretetben cselekedve minden lehetséges,
minden megoldható, megbocsátható, ha van elég szeretet.
A szeretet meggyógyít minden betegséget,
boldogságot, vidámságot teremt és elégedett szívet.
Az elégedett szív boldog bőségben élhet,
hagyj magad mögött minden irigységet és féltékenységet.
Isten végtelen szeretet áldása járja át a léted,
szívemből kívánok boldog, sikeres Új évet.”

2017. december 31.

Hála imádság

Hálásan köszönöm Mennyei Atyám a létemet, hogy létezhetek az itt és a mostban, ebben a jelen életemben. Hálásan köszönöm a Rám áradó tiszta szeretetet. Hálásan köszönöm, hogy a képmásod lehetek, ami maga a szeretet. Hálásan köszönöm, aki Vagyok, hálásan köszönöm, hogy a szeretet vagyok. Hálásan köszönöm az egészséges sejtjeimet. Hálásan köszönöm, hogy a betegeket Te gyógyítod meg. Hálás vagyok, hogy letörlöd a könnyeimet és hálás vagyok, hogy a hibáim által fejlődhetek. Hálás vagyok, hogy megbocsátasz és hálás vagyok, hogy képes vagyok Én is a megbocsátásra. Hálás vagyok, hogy a szívemből élek, hálás vagyok a Föld összes teremtményének. Hálás vagyok, hogy szívemet Te vezérled. Hálás vagyok, hogy együtt mind Mi itt vagyunk és egymástól folyamatosan tanulunk. Hálás vagyok a bőségért, az áldásokért és hogy Hozzád fordulhatok vigaszért. Hálás vagyok, hogy minden nap felkel a Nap és új reményt fakaszt. Hálás vagyok, hogy jóvá tehetem mindazt, amit valaha elrontottam az itt és a mostban, a jelen pillanatban 🙂

Hála gyakorlat

Helyezkedj el kényelmesen és lazíts 🙂 Vegyél 7 mély lélegzetet és figyelj arra, hogy lassan fújd ki. A kilégzéssel tisztíts ki magadból minden negatív érzést és gondolatot. Érezd, ahogyan a Mindenség részévé válsz: talpad a Föld Anyához, fejtetőd pedig a Mennyei Atyánkhoz kapcsolódik és körbeölel egy csodálatos szeretet fényoszlop 🙂 Érezd a szívedben a hálát MINDENÉRT, ami körülötted van: tárgyakért, a természet bármilyen apró megjelenési formájáért…… Légy hálás a pillanatért, hogy megélheted az egység érzését. Minél több mindenért próbálj meg hálás lenni tiszta szívedből. Aztán gyere vissza az itt és a most-ba 3 mély lélegzettel 🙂

Minél inkább hálás tudsz lenni a jó dolgokért az életedben, annál több jót leszel képes befogadni és megteremteni a fizikai valóságodban. A döntés a Te kezedben van: a panaszkodással, félelmekkel, aggodalmakkal egyre több rosszat vonzol be az életedbe. Kívánom, hogy a figyelmedet, gondolataidat és érzéseidet a jó dolgokra és az azokért érzett tiszta hálára, szeretetre tudd fókuszálni (tudatosan), hogy egyre több és több csodát tudjál megtapasztalni az életedbe.

Elysium

Az Elysium egy tiszta, szent hely – az istenek is itt szeretnek – a csodákat itt megélheted.

Nyitott szívvel, szeretettel érezheted a JELENLÉTET.

Egészségben, betegségben, kérdésekben, kétségedben feltárul előtted a Szent Szellem/Jó Isten szeretete.

E szeretet irányt mutat, megölelget, meggyógyítgat, a szívedben békét teremt és érzed, áldott, tiszta szent hely ez.

A szent hely bent a szívben, sugárzik az erő benne.        

Erő éled, hála fakad, érzed már, hogy meggyógyulhatsz – hittel telve járod utad.

Hittel telve, reménykedve, tiszta szándékkal vezérelve, megnyílik a szíved erre, elfogadod isteni lényed.

Tiszta szándék és alázat, az engedelmesség feltárja utad.

Minden kis mag kicsírázik, növekszik és kivirágzik. Virágzásból termést szedhetsz, ünnepelhetsz örömödben.

Egy célunk van az életünkben, növekedjünk a szeretetben.

Minden szóban, tettben ott van jelen, sugárzik a szeretete.

A jó Isten bent a szívben irányít a fényösvényen.

Utunk ragyog a szeretetben, Isten áldása erősít hitünkben.

Végtelen hittel és szeretettel vár Téged is e Szent hely.

Tapasztald és éld meg a csodát, hála árad a szíveden át.

Hála és öröm tölti meg szívünk, legfőbb kincsünk, ahogyan szeretünk.

Árad Terád is az isteni szeretet, gyere közénk és békét lelhetsz.

Békét érzel, megnyugvást kapsz, bizonyosság, hogy itt van utad.

Itt van utad állomása, beállhatsz a szolgálatba.

Szolgáljuk a szeretetet, az alázat békét teremt.

Erő ébred, hála fakad, sok hálás szív összeakad.

Létünk telve szeretettel, igaz hittel és reménnyel.

Piciny szívünk összedobban, sugározza, amilye van.

Sok pici szív dobbanása, szeretetnek sugárzása

Szétárad a nagyvilágba – békét teremt a világba.

Létünk telve szeretettel, Jó Istennel szebb az élet.

Eltűnik a bú, bánat és gond – felváltja a mély nyugalom.

Megszűnik az aggodalom, Atyám velem – mindig tudom.

A földi lét egy szempillantás, tiszta fényben gyógyulás vár.

Tiszta fény és igaz szeretet – innen nézve a világ is szebb.

Sok békés szív a földi létben, sugározza a szeretetet.

A szeretet erő, mikor összeér, békét, szeretetet él meg a föld.

A szív hálája, Föld hálája – gyógyulást, tisztulást hoz a világba.

Zsabu verse

Angyalok állnak ott, hol Elysium fog születni.

Tisztítják a teret, a kaput, melyen át Atyánk hozzánk, mi pedig Atyánkhoz jutunk.

Teliholdas éjszakán, ha a csillagok ragyognak, tüzet rakva éltessétek Őt és a nagy Anyát,

Úgy mutatják meg a helyet, hová utatok elvezet.

Érezni fogja minden sejt, vibrál és fényesedik ott, hol a kapu nyílik.

Addig tisztítsátok lényetek, böjtöljetek, Atyánkhoz menjetek.

Engedjétek,  hogy szívetekhez szóljon, fogadjátok az álmot, mit éjszakáitokba beleolt.

Nézz magadba és érezni fogod, mikor jön el a pillanat.

Sok idő nincs, tenni kell, tenni, mert sok ember várja.

Fényes lámpások vagytok a létben, Égi Atyánk földi mása.

Isten tenyerén

Nincs mitől félnem, velem van az Isten. Tündöklő csillagként hordoz a tenyerében.

Láthatatlan ereje megóv, megvédelmez, Szeretem az Istent, aki mindig megkegyelmez.

A tiszta szeretet elkísér az úton, Isten tenyerében nincsen semmi gondom.

Elfogadom az erőt, a végtelen hitet, hálásan köszönöm Istenem, hogy szeretsz engemet.